Paczka dla Seniora

Opublikowano:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czy się dzieli z innymi”.
Jan Paweł II

W listopadzie uczniowie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele SP w Tuszewie wzięli udział w akcji „Paczka dla Seniora” zorganizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu. Zbiórka dla najbardziej potrzebujących Seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie trwała  
w szkole przez trzy tygodnie.

Celem akcji było min. kształcenie prawidłowej postawy i współczucia wobec osób starszych oraz zwiększenie świadomości uczniów w tematyce różnych etapów życia człowieka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. 

Akcja była niepowtarzalną okazją, aby w prosty sposób wspomóc najbardziej potrzebujących. Ilość zebranych artykułów była imponująca, a wszystkie paczki jeszcze przed Mikołajem dotarły do Seniorów w Grodzicznie.

materiał SP w Tuszewie