Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Lubawie w X edycji Olimpiady Solidarności

Opublikowano:

W minioną środę 5 czerwca miały miejsce eliminacje wojewódzkie X edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Ich celem było wyłonienie reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego na finał krajowy konkursu. Tegoroczna rozgrywka odbyła się ze znacznym opóźnieniem i ten fakt wyeliminował z udziału byłego już ucznia klasy IVA Szymona Szczepańskiego, który zakwalifikował się do Olsztyna z najlepszym wynikiem w województwie, a także jednym z kilku najwyższych w kraju.

Warto przypomnieć, że Szymon jako lider wojewódzkiego zespołu w poprzedniej edycji olimpiady został w czerwcu ubiegłego roku laureatem trzeciego miejsca w finałach krajowych, co oprócz cennych nagród rzeczowych dało mu także indeks na wybraną przez siebie uczelnię. Wysokie lokaty uzyskiwane przez uczniów naszej szkoły stają się już pewnego rodzaju tradycją, ponieważ w roku 2021 pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim wywalczyła uczennica klasy IIIA Katarzyna Szymańska, a w finale VII edycji jej zespół zajął wysoką szóstą lokatę.

Miło mi poinformować, że uczennica klasy IIIA, Patrycja Drzymalska, podtrzymała osiągane wcześniej wysokie wyniki swoich kolegów i zajęła drugie miejsce w finale wojewódzkim. Wobec powyższego będzie wkrótce brać udział w trzyosobowym zespole w kilkudniowej wizycie studyjnej w Gdańsku, a zwieńczeniem X edycji będzie finał centralny z udziałem wszystkich szesnastu zespołów z całego kraju.

Krzysztof Wiecierzycki
Zespół Szkół w Lubawie