Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 16.07 – 23.07.2012 r.

Opublikowano:
INWESTYCJE

- Jest przygotowywany przetarg na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Złotowie, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część kosztów zostanie pokrytych z budżetu gminy, z Zarząd Głównego OSP RP, reszta z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Trwają prace nad przetargiem na „Osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki”.

- W przetargu nieograniczony na „Odnowę nawierzchni drogi Rożental-Gierłoż” wpłynęły 4 oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

- Trwa realizacja inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Zadanie to zostanie dofinansowane w wysokości ponad 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa atrakcyjności zamieszkania, poprawa jakości życia mieszkańców oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju. W ramach inwestycji zostanie wymieniony dach, stolarka okienna w świetlicy wiejskiej. Dodatkowo budynek będzie ocieplony orazzostanie odnowiona jego elewacja. Zadanie polegać także będzie na wybudowaniu i przebudowaniu chodników w miejscowości. Inwestycję realizuje Trans-Bud Łukasz Izydorczyk z Kownatek.

- Dobiegła końca inwestycja polegająca na „Przebudowie dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji”. Zamawiającym jest Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Zadanie realizuje firma remontowo-budowlana „Mały” Romana Kawczyńskiego z Józefowa.

- Do realizacji zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową” wybrano firmę Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

WIZYTA PAULA AFFREY’A W GMINIE LUBAWA

W minionym tygodniu na zaproszenie Lubawskiej Spółdzielni Hodowców Trzody Chlewnej LUB-Tucz, na terenie gminy Lubawa gościł z wizytą prezes spółdzielni Uniporc Ouest, największej francuskiej spółdzielni zajmującej się skupem, oceną i sprzedażą żywca wieprzowego. Wizyta odbyła się w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy polską i francuską spółdzielnią oraz pomiędzy Gminą Lubawa a Unia Gmin Lanvollon-Plouha. Paul Affrey wziął udział w corocznym pikniku członków LUB-TUCZU, odwiedził Urząd Gminy Lubawa, gdzie podczas spotkania omówiliśmy zasady funkcjonowania polskiej administracji lokalnej, przeprowadzane inwestycje oraz szczegóły współpracy ze spółdzielnią LUB-TUCZ. W ramach wizyty prezes Uniporc Ouest zwiedził gminne stacje uzdatniania wody, gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej oraz wziął udział w uroczystościach związanych z „Marszem na Grunwald” w Szczepankowie.

SPOTKANIE DOŻYNKOWE

W piątek, 13 lipca o godz. 10:00 w siedzibie LZS Lubawa wójt uczestniczył w spotkaniu z księżmi z terenu gminy Lubawa dotyczącym organizacji części religijnej podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. Podczas rozmów zostały ustalone godziny uroczystej mszy świętej dziękczynnej, sprawy techniczne oraz regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tegoroczne Święto Plonów zostało zaplanowane na niedzielę, 9 września w Rumienicy.

WIZYTA ROBOCZA W TERENIE

W piątek,13 lipca wójtwziął udział w wizycie roboczej z udziałem przedstawicieli projektanta, inwestora i wykonawców gminnych inwestycji, m.in. w Złotowie, Grabowie i w Łążynie.

 

MARSZ NA GRUNWALD

Wzorem lat ubiegłych przez miejscowości gminy Lubawa przechodzili rycerze biorący udział w tegorocznym VI Marszu na Grunwald. Tradycyjnie gmina Lubawa aktywnie włączyła się w organizację imprezy. Uroczystości odbyły się w Targowisku oraz w Szczepankowie, gdzie uczestnicy marszu rozbili jednodniowy obóz i spędzili noc. W ramach imprezy odbyły się turnieje rycerskie, mecze piłkarskie, jazdy konne oraz wiele innych atrakcji.

PIKNIK RODZINNY

W sobotę, 14 lipca od godz. 17:00 przy budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach rozpocznie się Piknik Rodzinny. Impreza organizowana jest w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Rady Sołeckiej w Rakowcach, OSP Rakowice, Świetlicy Środowiskowej, Grupy Zabawowej i Klubu Seniora w Rakowcach. W programie m.in.: występy artystyczne, quiz rodzinny, konkursy oraz zabawa taneczna.

ZAWODY SOŁECKIE

W niedzielę, 22 lipca o godz. 14:00 w Łążynie odbędzie się Turniej Rekreacyjno-Sportowy Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi Gminy Lubawa. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w rzucie lotką, przeciąganiu liny, siłowaniu się na rękę czy piciu mleka przez słomkę na czas. Organizator Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie zaplanował także Turniej Piłki Nożnej oraz wiele innych atrakcji.

Tego samego dnia o godz. 11:00 obok świetlicy wiejskiej w Łążynie rozpocznie się I MTB Maraton po Ziemi Lubawskiej, kolarska impreza organizowana przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz LKK Ziemia Lubawska.

 

Komentarze

Ciekawy
z jakiej ulicy i jakiej marki auto poszło?
(2012-07-19 16:26:34)
Driver
Nie jeden a dwa samochody z(...).
(2012-07-19 12:51:27)
Lotta
W Lubawie znowu ukradli samochód w nocy.
(2012-07-19 10:15:20)