Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 23.07 – 30.07.2012 r.

Opublikowano:
INWESTYCJE

- Został ogłoszony przetarg na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Złotowie, która funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część kosztów zostanie pokrytych z budżetu gminy oraz z Zarządu Głównego OSP RP, reszta dotacji pochodzić będzie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

- Został ogłoszony przetarg na „Osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki”. Zadanie należy wykonać do 30 września 2012 r. Oferty można składać do czwartku, 2 sierpnia do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

- W przetargu nieograniczony na „Odnowę nawierzchni drogi Rożental-Gierłoż” wpłynęły 4 oferty. Do realizacji zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „BUDROMOST” z Ostródy. Przy wyborze wykonawcy kierowano się najniższą ceną.

- Dobiega końca realizacja inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Zadanie to zostanie dofinansowane w wysokości ponad 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa atrakcyjności zamieszkania, poprawa jakości życia mieszkańców oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju. W ramach inwestycji zostanie wymieniony dach, stolarka okienna w świetlicy wiejskiej. Dodatkowo budynek będzie ocieplony orazzostanie odnowiona jego elewacja. Zadanie polega także na wybudowaniu i przebudowaniu chodników w miejscowości. Inwestycję realizuje Trans-Bud Łukasz Izydorczyk z Kownatek.

- Dobiegła końca inwestycja polegająca na „Przebudowie dachu świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie wraz z wykonaniem elewacji”. Zamawiającym jest Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Zadanie realizuje firma remontowo-budowlana „Mały” Romana Kawczyńskiego z Józefowa.

- Rozpoczęła się inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ŚWIĘTO POLICJI

We wtorek, 24 lipca wójt weźmie udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji. Akademia połączona z wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne odbędzie się w iławskim kinie o godz. 12:00.

PIKNIKI RODZINNE

W sobotę, 28 lipca od godz. 16:00 przy budynku świetlicy wiejskiej w Sampławie rozpocznie się Piknik Rodzinny. Impreza organizowana jest w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Rady Sołeckiej wsi Sampława i Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej. W programie m.in.: występy artystyczne, pokaz rycerski, konkursy oraz zabawa taneczna.

Na niedzielę, 29 lipca o godz. 16:00 przy budynku świetlicy wiejskiej został zaplanowany Piknik Rodzinny w Szczepankowie. Organizatorzy: Świetlica Środowiskowa, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zaplanowali wiele atrakcji, m.in. część artystyczną, konkurencje rodzinne, mecz piłki nożnej i pokaz strażacki.

ZAWODY SOŁECKIE

W niedzielę, 22 lipca w Łążynie odbył się Turniej Rekreacyjno-Sportowy Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi Gminy Lubawa. Uczestnicy rywalizowali m.in. w rzucie lotką, przeciąganiu liny, siłowaniu się na rękę czy w piciu mleka przez słomkę na czas. Organizator Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie przeprowadził także Turniej Piłki Nożnej oraz wiele innych atrakcji.

Tego samego dnia o godz. 11:00 obok świetlicy wiejskiej w Łążynie rozpoczął się I MTB Maraton po Ziemi Lubawskiej, kolarska impreza organizowana przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie oraz LKK Ziemia Lubawska.

DNI DRWĘCY

W sobotę, 21 lipca wójt uczestniczył w „XXVIII Dniach Drwęcy oraz w Dniach Kurzętnika”. W ramach obchodów odbył się m.in.: spływ kajakowy dla członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

WYCIECZKA DLA DZIECI

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie realizuje projekt pn. „Spotkanie ze sztuką, kulturą, nauką i historią” współfinansowany ze środków pozyskanych przy realizacji Programu „Działaj Lokalnie VII”. W ramach projektu jest organizowana druga już wycieczka, tym razem do Planetarium w Toruniu. Wyjazd odbędzie się w środę, 25 lipca. W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawa (25 osób) pochodząca z rodzin o niskim statusie materialnym. Koszt wycieczki zostanie pokryty ze środków pozyskanych w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”.

WYCIECZKI TURYSTYCZNE

Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie w sobotę, 28 lipca organizuje wycieczkę do Niepokalanowa i Warszawy. Natomiast w sobotę, 4 sierpnia do Krynicy Morskiej. Informacje i zapisy w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS lub pod nr telefonu: 89 645 54 27.

Komentarze

Fifi
Panie wójcie a co z Tuszewem?Czyżby ta wieś nie należała do gminy Lubawa?
(2012-07-27 15:11:47)