Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 24.09 –01.10.2012

Opublikowano:

- Trwa inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Trwa inwestycja polegająca na „Odnowie nawierzchni drogi Rożental-Gierłoż” Do realizacji zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inżynieryjnych „BUDROMOST” z Ostródy. Przy wyborze wykonawcy kierowano się najniższą ceną. Zadanie obejmuje odnowę dwóch odcinków o łącznej długości 500 mb.

- W poniedziałek, 24 września o godz. 14:15 odbędzie się Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne.

- W środę, 26 września wójtbędzie uczestniczył w Samorządowym Kongresie Oświaty, który odbędzie się w Warszawie. Tematem kongresu są zagadnienia związane z finansowaniem i realizacją zadań oświatowych.W debacie wezmą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele Rządu, parlamentu i oświatowi analitycy. Organizatorem kongresu jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Poleskiej.

- W czwartek, 27 września o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie odbędzie się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Branachem, wieloletnim dziennikarzem, który  kierował działem reportażu w tygodnikach Kujawy, Walka Młodych i Kultura. Pracował w miesięczniku Reprter i Pa Interpress. Autor kilkuset reportaży i tekstów publicystycznych na łamach m. in. "itd", Życia Literackiego, Prawa i Życia, Tygodnika Solidarność i Gazety Polskiej. Laureat ok. 40 konkursów reporterskich. Autor książek „Grudniowe wdowy czekają” (1990), „Pierwszy grudzień Jaruzelskiego” (1998, 2006) czy „Mit ojców założycieli – agonia komunizmu zaczęła się w Polsce” (2005, 2008).

- W piątek, 28 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacje.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2012 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – opinia komisji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020,

b) zmiany uchwały budżetowej,

c) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d) przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

e) podziału Gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7. odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Zakończenie obrad.

 

Źródło: UG Lubawa 

Komentarze

Peter
Oj cieniutko z inwestycjami Panie Wójcie....
(2012-09-25 12:44:14)