XVIII sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek, 28 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła  się XVIII sesja Rady Gminy Lubawa.  W punkcie dotyczącym informacji miedzy sesjami, wójt  poinformował radnych między innymi o przetargu na zimowe odśnieżanie dróg, rozstrzygnięciu przetargu  na obsługę bankową, na który wpłynęły dwie oferty. Korzystniejszą propozycję przedstawił bank BGŻ. Wójt poinformował także o przekazaniu średniego wozu bojowego dla jednostki OSP Złotowo, remoncie  szkoły w Złotowie oraz innych wydarzeniach, w których brał udział.

W punkcie wolne wnioski i interpelacje głos zabrał radny powiatu iławskiego Stanisława Rudzyński, który zadał następujące pytania:
1. Jak długo Pan wójt zamierza dzielić mieszkańców na I i II kategorię?
2. W poprzedniej kadencji miały powstać mieszkania komunalne w Rumienicy.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:  zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020, zmiany uchwały budżetowej,  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lubawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,  podziału Gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

W punkcie odpowiedzi głos zabrał wójt:
„W sprawie dzielenia mieszkańców na kategorie - tego pytania  nie rozumiem, ale lepszego od dzielenia ludzi od Pana nie ma. Podzielił Pan wieś Zielkowo, a co się tam dzieje jest nie do opisania.

Chciałbym, żeby swoją energię spożytkował Pan  jako radny powiatowy. Czy Pan wie, że radni gminy Lubawa niejednokrotnie decydowali o przekazaniu środków z budżetu gminy na realizację zadań będących w kompetencji powiatu? Tylko w tym roku do zadań związanych z modernizacją i przebudową dróg powiatowych gmina dopłaciła ze swojego budżetu ponad 600 tys. zł.”

Po wzajemnych wymianach zdań między  radnym z Powiatu a wójtem, Przewodniczący Rady zakończył XVIII  sesję. (mz)