XXI zwyczjna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

21 grudnia br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Była to, podobnie jak w mieście, sesja dotycząca głównie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

W informacji z działalności pomiędzy sesjami wójt poinformował radnych m.in: o przetargach, poinformował iż w dniu 17 grudnia 2012 w Sali sesyjnej Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego gościł na posiedzeniu Plenarnym  Rady WMZ LZS, podczas którego  ogłoszono wyniki i wręczono nagrody przedstawicielom 10 gmin, które wniosły największy wkład w rozwój kultury fizycznej w naszym województwie i znalazły się w czołówce współzawodnictwa w 2012 r. Jak już informowaliśmy gmina Lubawa w tym rankingu zajęła II miejsce.

Radni uchwalili budżet gminy Lubawa na 2013. Dochody -  30 941 245 zł, wydatki - 31 766 845 zł, deficyt - 825 600 zł.

Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020,
zmiany uchwały budżetowej,
zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, 
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat,
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lubawa a Gminą Miejską Lubawa dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubawa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie funkcjonujący na terenie Miasta Lubawa,
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Jan Laskowski złożył życzenia świąteczne. W sesji uczestniczył także Przewodniczący Rady Miasta Lubawa. (mz)

Komentarze

JAK ZWYKLE
BENEK DOSTAŁ SWOJE
(2012-12-28 17:50:30)
Xxx
o
(2012-12-27 20:49:57)
Kargul Alojzy
A na jako okoliczność przybyli panowie Zawadzki i Pszczoliński, chcom peło zakładać na gminie?
(2012-12-27 19:23:56)