XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

26 marca o godzinie 10. w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. 

W sprawozdaniu między sesjami wójt poinformował radnych między innymi o:

Udziale w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w Nowym Mieście Lub., uczestniczył w spotkaniu członków LUB TUCZU, brał udział w lekcji historii z okazji  Dnia Wyklętych w Zespole Szkół w Prątnicy, podpisaniu  8 umów na adopcję bezdomnych psów.

Dnia 05 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną. Inicjatorem spotkania był wójt, który został poinformowany o problemie przez rolników z terenu gminy i poproszony o interwencję.  

Uczestniczył w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Uczestniczył również  w spotkaniu  Związku Hodowców Bydła Mlecznego  województwa warmińsko - mazurskiego, którego organizatorem był oddział w Olsztynie. Podczas spotkania wręczono nagrody producentom bydła mlecznego z gminy Lubawa:  Ewie Mazurowskiej, Wacławowi  Junkier,  Janowi  Grubalskiemu,  Jerzemu Fafińskiemu  i Barbarze  Kliniewskiej.

W kolejnym puncie sesji przedstawiciel sołtysów zwrócił uwagę na bałagan  związany z wprowadzeniem w życie ustawy śmieciowej spowodowany terminem wypełniania deklaracji wniosków przez mieszkańców w terminie do 30 marca br. „Mało jest informacji na ten temat i nie wiemy co mamy mówić mieszkańcom. Albo zebrania jakieś zorganizować, bo tak być nie może”  - powiedział Józef Trzciński sołtys Szczepankowa.

- Rzeczywiście tak jest jak Pan sołtys mówi, ale my do końca też sami nie wiemy  pewnych rzeczy. Ustawa co innego, a na zgromadzeniu podjęto uchwałę 7 złotych od osoby dla odpadów segregowanych i 9 złotych - niesegregowanych. Z zebraniami się wstrzymywałem ponieważ prace legislacyjne do końca się nie zakończyły - poinformował wójt. 

W  czwartek 28 br. będzie kolejne spotkanie Związku Gmin Czyste Środowisko i  będzie omawiana poprawka do ustawy podjęta przez Senat. W Związku Gmin Czyste Środowisko stawki są najniższe w województwie - kontynuował. 

Planujemy zorganizowanie zebrań wiejskich w tej sprawie, ale dopiero po całkowitym zakończeniu procesu legislacyjnego. Rozumiem desperację rolników, ale proszę o poinformowanie mieszkańców, że jest sens organizowania zebrań dopiero wówczas, kiedy wszystko będzie jasne.  

W naszym kraju jest ogólny bałagan i jestem przekonany, że terminy składania deklaracji się zmienią. (Z ostatniej chwili podczas zebrania  Związku Gmin Czyste Środowisko przesunięto termin składania wniosków do 30 kwietnia br.)

Podczas dyskusji na temat śmieci sekretarz Henryk Bach poinformował, że na terenie posesji musi być minimum jeden pojemnik, który należy nabyć na własny koszt. 

Ci którzy już mają zakupione pojemniki na własność z LSK mogą z nich korzystać. LSK ma tańsze pojemniki niż pojemniki w Rudnie - powiedział prowadzący obrady sesji Benedykt Czarnecki.

W części dotyczącej pytań Zbigniew Skomorowski z Sampławy zapytał wójta o dwie sprawy: o likwidację szkół na terenie gminy i  brak dyżurów całodobowych aptek.

Zwrócił się do komendanta policji w Lubawie w sprawie niestosownego zachowania policjantów wobec mieszkańców sołectwa. W odpowiedzi  komendant Artur Sibilewski z Lubawy poinformował, że policjanci  egzekwują tylko prawo i dbają o bezpieczeństwo. 

Wójt w odpowiedzi poinformował, że gmina wiejska Lubawa nie przewiduje likwidacji szkół. W sprawie dyżurów nocnych aptek poinformował, że leży to w gestii Starostwa Powiatowego w Iławie.

Marian Golder z Prątnicy  zwrócił się do wszystkich w sprawie budowanych wiatraków. Poinformował o szkodliwości i wadach prawnych umów, które podpisują rolnicy z firmami podczas budowy wiatraków. 

W naszym województwie ma powstać wg najnowszych informacji około 6000  wiatraków, na którą to budowę w świetle aktualnego prawa samorząd lokalny nie ma najmniejszego wpływu. Zapraszam do obejrzenia stron internetowych o tej tematyce, np. www.stopwiatrakom.eu

Z-ca wójta Marian Licznerski odpowiedział na temat wiatraków. Zwrócił uwagę na mówienie półprawd  na ten temat także przez rolników. Wiatraki powstały, ale Ci którzy chcą je mieć na swoim gruncie niech mówią o tym, a nie zrzucają winę na  gminę. Jeśli spełnione zostaną wymagania o warunkach zabudowy, wójt nie ma prawa odmówić wydania decyzji na budowę wiatrowni na gruncie rolnika.

Podjęto uchwały w sprawach:  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020,
zmiany uchwały budżetowej,
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,  
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubawa lub jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego,
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2013 r., 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat, 
zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Radni podjęli Apel wzywający do zmiany przepisów prawnych w zakresie szkód łowieckich. (mz)

 


Komentarze

....
sprawa wiatrakow jest kontrowersyjna. ale przeciez wiatraki stoja dwa w samplawie i jeden na losach- na okolo sa rolnica zasiewy maja i zyja. przeciez jak blisko sa one od lubawy... jakos do teraz nikt nie narzekal
(2013-04-05 23:45:50)
Do don Kich.
Wójt nic nie może :), może jedynie czekać na przyszłą kadencję i podwyżkę pensji
(2013-04-03 19:43:11)
Don kichot
jak to jest z tymi wiatrakami, skoro wójt mówi że nic nie może zrobić, a w sieci znalazłem taką informację:

Radni gminy Jeleniewo na Suwalszczyźnie przyjęli wczoraj uchwałę ustalającą minimalną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowej od ludzkich zabudowań na 1,5 kilometra.
(2013-04-03 14:57:54)