Spotkanie z sołtysami

Opublikowano:

We wtorek, 16 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Głównym tematem rozmów była gospodarka śmieciowa. Sołtysi dyskutowali m.in. na temat ilości koszy na śmieci rozmieszczonych przy poszczególnych świetlicach wiejskich oraz o wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

Wójt Gminy – Tomasz Ewertowski poinformował zebranych, że w Urzędzie Gminy został uruchomiony punkt przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych deklaracji, który mieści się w budynku B w pokoju nr 23. 

W punkcie tym można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji oraz wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklaracje należy składać do 30 kwietnia 2013 roku.  

Od 1 lipca tego roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: 

7 zł brutto miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny;

9 zł brutto miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane selektywnie.

Wysokość opłaty jest iloczynem osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek jednostkowych. Za wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiada Związek Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Wójt poinformował także, że w maju zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw na temat nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Natomiast w dniach 15 i 16 maja na terenie lubawskiej gminy zostanie przeprowadzona bezpłatna akcja zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (AGD, RTV z wyjątkiem opon). Wymienione odpady należy dostarczyć w godz. od 7:00 do 16:00 na place przy świetlicach wiejskich lub na miejsce wskazane przez sołtysa. Odpady zostaną odebrane przez Lubawską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. 

W środę, 15 maja meble i inne odpady wielkogabarytowe będą zbierane w następujących sołectwach: Zielkowo, Pomierki, Gierłoż, Rożental, Kazanice, Byszwałd, Grabowo, Wałdyki, Złotowo, Lubstyn, Lubstynek, Czerlin, Losy i Raczek. 

Natomiast w czwartek, 16 maja w sołectwach: Sampława, Ludwichowo, Rakowice, Targowisko, Mortęgi, Tuszewo, Prątnica, Fijewo, Omule, Szczepankowo, Rumienica, Gutowo i Łążyn. 

Materiał UG Lubawa

Galeria

/media/2013-04-19-13-14-27/001.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/002.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/003.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/004.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/005.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/006.jpg
/media/2013-04-19-13-14-27/007.jpg

Komentarze

Edek
do końca kwietnia trzeba złożyć deklaracje a dopiero 16 kwietnia Wójt spotyka się z sołtysami?? Na 2 tyg przed końcem terminu? Chyba Wójcie przysnęliście z tym. Stawki i większość kwestii zostało ustalone już dawno.
(2013-04-19 20:00:08)