Odnowiony Rożental

Opublikowano:

Zgodnie z założonym terminem w środę, 15 maja odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji dotyczącej zagospodarowania wsi Rożental. Mieszkańcy miejscowości mogą już od listopada ubiegłego roku korzystać z nowych parkingów i chodników, bowiem wykonawca, firma Skanska S.A. zrealizowała zadanie prawie z półrocznym wyprzedzeniem.

W odbiorze wzięli udział przedstawiciele inwestora – Gminy Lubawa, wykonawcy – Skanska S.A., inspektor nadzoru budowlanego oraz sołtys i radny wsi Rożental.

Inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W zadania o wartości brutto prawie 450 tys. zł. m.in. zostały wybudowane trzy place rekreacyjne z miejscami parkingowymi, zlokalizowane przy ośrodku zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej. Położono także prawie 400 m kw chodnika, krawężniki i wykonano zjazdy.

Źródło: Gmina Lubawa