XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek, 28 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt poinformował radnych m.in. o wynikach przetargu na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych, który wygrała firma Delfin z Kielc.

Gmina zakupi 45 szt. oczyszczalni dużych i 40 szt. małych. Zostały podpisane umowy m.in. na wykonanie remontu dachu Ośrodka Zdrowia w Rożentalu oraz na wymianę okien w budynku świetlicy wiejskiej w Gutowie.

W porządku obrad znalazło się także przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie. Z informacją radni zapoznali się na posiedzeniu komisji. Dotyczyła ona, m.in. planowanej przebudowy drogi Rożental – Gierłoż, budowy budynku socjalnego w Szczepankowie, remontów i modernizacji szkół i świetlic wiejskich oraz zakupu elementów na place zabaw.

Radni podjęli także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020 oraz zmiany uchwały budżetowej. (elubawa)