Głos św. Jana Chrzciciela nr 100

Opublikowano:

Oddajemy do Waszych rąk setny numer „Głosu Św. Jana Chrzciciela”. Pierwszy numer naszej gazetki parafialnej ukazał się w marcu 2007 r. czyli, jak łatwo policzyć, od dziewięciu lat gości ona w lubawskich domach.

Znajdowaliśmy i znajdujemy w niej informacje związane z bieżącymi obchodami liturgicznymi, nauczaniem papieży i Kościoła, odniesienia do czytań liturgicznych, które pozwalają przygotować się do niedzielnej i świątecznej Mszy św., wypisy z ksiąg metrykalnych, które będą szczególną pamiątką i wspomnieniem kiedy po kilku lub kilkudziesięciu latach odnajdziemy swoje nazwisko i datę przyjęcia chrztu św. czy sakramentu małżeństwa.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Państwu Elżbiecie i Wojciechowi Karczewskim oraz współpracującymi z Nimi, bez których nasza gazeta nie ujrzałaby światła dziennego.

Setny numer „Głosu” jest wspaniałą okazją, aby zatrzymując się od pewnego czasu nad tematyką chrztu świętego, zastanowić się nad naszym codziennym życiem w Panu Bogu, które rozpoczęło się od przyjęcia tego pierwszego sakramentu. Czy jest ono stuprocentowym zaufaniem Panu? Chrzest święty jako łaska dana nam od Stwórcy, aby w Nim żyć, czyli przyjmować Jego pomoc, błogosławieństwo i Słowo to szczególna jakość codziennego funkcjonowania, bycia.

Jeśli człowiek zatrzyma się tylko na tym, że Pan Bóg ciągle tylko od niego chce, to jego życie będzie życiem niewolnika, prawdziwym koszmarem. Jednak, gdy spojrzy na rzeczywistość właściwie, prawdziwie to doświadczy wolności, pokoju i radości wynikającej z przylgnięcia do swego Pana i zaufania Mu. Tak, to daje życie konsekwentne z wejścia w przymierze z Panem Bogiem przez chrzest św. – wolność, radość i pokój. Bo cóż może mi się stać jeśli będę codziennie oddawać swoje życie Jemu? Na pewno nic złego, ale będzie to uświęcenie, doświadczenie Jego bliskości, a w konsekwencji życie wieczne. 

Więcej w GLOS_NR_100.pdf