XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W dniu 27 lipca 2017 r., tj. czwartek o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W  "wakacyjnej" sesji brało udział 10 radnych.

W Sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie między sesjami burmistrz poinformował na zakończenie sprawozdania, ze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie" uzyskał dofinansowanie. Wartość projektu  3.994 434. 19 zł, dofinansowanie 2 694 477, 54 zł.

Podjęto uchwały w sprawach:

Dokonano  zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

Podjęto uchwałę o współpracy partnerskiej Gminy Miejskiej Lubawa z powiatem Bagrationowsk (Pruska Iława) w obwodzie kaliningradzkim w Rosji.

Zaliczono drogę na terenie miasta  do kategorii drogi gminnej i ustalono jej przebieg.

Radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lubawa oraz  przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta. Nadali nazwę ulicy im. kard. Stefana Wyszyńskiego (przy ul. Kupnera)  

Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2017-2039  oraz dokonano zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok. (mz)