XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

30 sierpnia 2017 o godz. 9:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 

Do porządku obrad dodano dwa punkty w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk w kwocie 20 tys. i udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chojnice w kwocie 30 tys. 

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacji z budżetu miasta Lubawa Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała w Lubawie na kwotę 20 tys. 

Radni w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów wprowadzili zmiany w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039 oraz zmiany w budżecie miasta na 2017 rok. Wręczono wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Lubawa” Panu Janowi Szynace.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów z sesji.