W piątek 15 stycznia odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni.
(2016-01-19)
W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia radni spotkali się na XIII, ostatniej w tym roku sesji rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 15 radnych.
(2015-12-30)
W poniedziałek 30 listopada odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 15 radnych.
(2015-12-04)
W piątek 30 października odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2015-10-31)
W środę 30 września odbyła się X zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 na 15 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2015-10-05)
W piątek 3 lipca odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 14 radnych. Na obradach pojawili się także byli sołtysi, którzy swoją funkcję sprawowali co najmniej 20 lat
(2015-07-08)
W czwartek 28 maja odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2014 r.
(2015-05-30)
W piątek 24 kwietnia odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Na obradach pojawili się także nowo wybrani sołtysi z miejscowości, w których odbyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich.
(2015-04-27)
Na początku marca odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanego budynku socjalnego w Szczepankowie. Budowa została zrealizowana na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Działdowa.
(2015-04-06)
We wtorek 31 marca odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargów na organizację placów zabaw oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych
(2015-04-03)
W poniedziałek 16 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap II.
(2015-02-20)
We wtorek, 30 grudnia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W zastępstwie wójta Tomasza Ewertowskiego, który tego dnia był nieobecny, sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami odczytał wicewójt Marian Licznerski
(2015-01-05)
We wtorek 16 grudnia odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2014-12-18)
W środę 10 grudnia odbył się II zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2014-12-12)
W poniedziałek 1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Lubawa. Do wyboru przewodniczącego, prowadził ją, zgodnie ze zwyczajem, najstarszy radny, którym jest 63-letni Benedykt Czarnecki.
(2014-12-01)
W czwartek 6 listopada odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatnim posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Obrady rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego.
(2014-11-07)
W piątek, 10 października 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu polegającego na Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” etap II.
(2014-10-29)
Już za niespełna miesiąc, 16 listopada br. wybory samorządowe. Dziś publikujemy pełną listę kandydatów na radnych do Rady Gminy Lubawa. O 15 mandatów będzie ubiegać się 41 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów wyborczych
(2014-10-19)
We wtorek, 30 września po letniej przerwie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji, bieżących inwestycjach i przetargach.
(2014-10-04)
W czwartek, 25 września odbyło się ogólnopolskie podsumowanie VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tegorocznym turnieju Gmina Lubawa zajęła 5 miejsce w grupie III
(2014-10-02)
W punkcie: wolne wnioski i interpelacje głos zabrał mieszkaniec Tuszewa, Jan Nehring, który poruszył sprawę bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej. Odczytał treść pisma podpisanego przez 300 mieszkańców miejscowości do Zarządu Dróg Wojewódzkich
(2014-07-04)