W czwartek, 31 stycznia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa
(2013-02-01)
We wtorek 15 stycznia w Hotelu „Copernicus” odbyło się Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2012 w Gminie Lubawa
(2013-01-16)
21 grudnia br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Była to, podobnie jak w mieście, sesja dotycząca głównie uchwalenia budżetu na 2013 rok
(2012-12-27)
18 grudnia br. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa podczas obrad komisji przed sesją, najlepsi uczniowie szkół z terenu gminy otrzymali stypendia za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Lubawa oraz Przewodniczący Rady
(2012-12-21)
W piątek, 30 listopada o godz. 10:00 odbyła się XX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt przedstawił informację m.in. o:
(2012-12-05)
W piątek, 23 listopada o godz. 10:00 odbył się odbiór techniczny inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1214 N Kałduny - Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do miejscowości Władyki. W ramach zadania wykonano: przebudowę jezdni o długości 5 km
(2012-11-30)
W czwartek, 31 października odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która przebiegła według zaplanowanego porządku obrad, nie było żadnych pytań ani wolnych wniosków. W sprawozdaniu wójt gminy przedstawił najważniejsze tematy ze swojej działalności pomiędzy sesjami
(2012-10-31)
Trwa inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy.
(2012-10-16)
W piątek, 28 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Lubawa. W punkcie dotyczącym informacji miedzy sesjami, wójt poinformował radnych między innymi o przetargu na zimowe odśnieżanie dróg, rozstrzygnięciu przetargu na obsługę bankową, na który wpłynęły dwie oferty
(2012-10-02)
Trwa inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy
(2012-09-24)
Rozpoczęła się inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska.
(2012-07-25)
W niedzielę, 22 lipca o godz. 14:00 w Łążynie odbędzie się Turniej Rekreacyjno-Sportowy Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi Gminy Lubawa. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w rzucie lotką, przeciąganiu liny, siłowaniu się na rękę czy piciu mleka przez słomkę na czas. Organizator Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie zaplanował także Turniej Piłki Nożnej oraz wiele innych atrakcji
(2012-07-19)
W czwartek, 5 lipca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się otwarte spotkanie dotyczące sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej infrastruktury rolniczej, w tym organizacji targowisk. W spotkaniu na zaproszenie wójta Gminy Lubawa oraz przewodniczącego RG wezmą m.in. udział: burmistrz Lubawy, prezes Spółdzielni „Rolnik, prezes Spółdzielni „Lub-Tucz”, przedstawiciele Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej w Iławie, prezes Lubawskiej Spółdzielni Owoców i Warzyw LUBAVIT oraz sołtysi gminy Lubawa
(2012-07-04)
W czwartek, 28 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy. W sesji brało udział 13 radnych. Pod nieobecność wójta sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił zastępca Wójta Marian Licznerski.
(2012-06-29)
Trwa realizacja inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Zadanie to zostanie dofinansowane w wysokości ponad 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
(2012-06-25)
31 maja 2012r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Lubawa. Po sprawozdaniu z działalności wójta między sesjami, skierowano zapytania i wolne wnioski. Sołtys Wiśniewa odczytał pismo skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa we wsi, jednocześnie prosił radnych gminy o wsparcie w tej sprawie.
(2012-06-05)
W przetargu na „Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową” wpłynęło 14 ofert. Trwa procedura badania ofert. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne, chodnik, krawężniki i zjazdy. Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
(2012-04-23)
W czwartek, 29 marca o godz. 8:30 w sali sesyjnej odbyła się XV zwyczajna sesja rady Gminy Lubawa. Porządek obrad przewidywał m. in: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2011 rok. Dokonano oceny funkcjonowania Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa
(2012-04-03)
Został ogłoszony przetarg na „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Na to zadanie Gmina Lubawa otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 266 tys. zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne na realizację zadania zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
(2012-03-27)
Został ogłoszony przetarg na „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej”. Na to zadanie Gmina Lubawa otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 266 tys. zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki unijne na realizację zadania zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
(2012-03-12)
Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne, chodnik, krawężniki i zjazdy. Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 200 tys. zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
(2012-03-06)