Urząd Gminy Lubawa przedstawia harmonogram wywozu odpadów na miesiące lipiec - grudzień. Termin wywozu odpadów zbieranych selektywnie: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne ustala się na dzień 24 i 31 lipca 2013 r.
(2013-07-18)
Urząd Gminy Lubawa przedstawia harmonogram wywozu odpadów na miesiąc lipiec.
(2013-05-08)
W piątek, 28 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt poinformował radnych m.in. o wynikach przetargu na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych
(2013-07-01)
W środę, 29 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy.
(2013-06-02)
Zgodnie z założonym terminem w środę, 15 maja odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji dotyczącej zagospodarowania wsi Rożental. Mieszkańcy miejscowości mogą już od listopada ubiegłego roku korzystać z nowych parkingów i chodników
(2013-06-01)
We wtorek, 16 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Głównym tematem rozmów była gospodarka śmieciowa.
(2013-04-19)
26 marca o godzinie 10. w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa
(2013-04-02)
W poniedziałek, 25 marca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie chodników wraz z oświetleniem ulicznym w pasie drogowym drogi krajowej nr 15
(2013-03-29)
W czwartek, 28 lutego o godz. 10:00 zapraszamy na otwarte spotkanie w Zespole Szkół w Prątnicy z Ewą Rzeszutko – autorką książki „Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy” oraz Piotrem Rydlem – autorem opracowania historycznego poświęconego zagadnieniu „Konspiracji niepodległościowej w Polsce północnej po 1945 roku”
(2013-02-28)
W czwartek, 31 stycznia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa
(2013-02-01)
We wtorek 15 stycznia w Hotelu „Copernicus” odbyło się Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2012 w Gminie Lubawa
(2013-01-16)
21 grudnia br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Była to, podobnie jak w mieście, sesja dotycząca głównie uchwalenia budżetu na 2013 rok
(2012-12-27)
18 grudnia br. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa podczas obrad komisji przed sesją, najlepsi uczniowie szkół z terenu gminy otrzymali stypendia za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce. Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Lubawa oraz Przewodniczący Rady
(2012-12-21)
W piątek, 30 listopada o godz. 10:00 odbyła się XX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt przedstawił informację m.in. o:
(2012-12-05)
W piątek, 23 listopada o godz. 10:00 odbył się odbiór techniczny inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1214 N Kałduny - Rożental - Wałdyki na odcinku droga krajowa nr 15 do miejscowości Władyki. W ramach zadania wykonano: przebudowę jezdni o długości 5 km
(2012-11-30)
W czwartek, 31 października odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która przebiegła według zaplanowanego porządku obrad, nie było żadnych pytań ani wolnych wniosków. W sprawozdaniu wójt gminy przedstawił najważniejsze tematy ze swojej działalności pomiędzy sesjami
(2012-10-31)
Trwa inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy.
(2012-10-16)
W piątek, 28 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Lubawa. W punkcie dotyczącym informacji miedzy sesjami, wójt poinformował radnych między innymi o przetargu na zimowe odśnieżanie dróg, rozstrzygnięciu przetargu na obsługę bankową, na który wpłynęły dwie oferty
(2012-10-02)
Trwa inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska. W ramach inwestycji m.in. zostaną wybudowane trzy place rekreacyjne przy Ośrodku Zdrowia, miejscowym kościele oraz szkole podstawowej, chodnik, krawężniki i zjazdy
(2012-09-24)
Rozpoczęła się inwestycja polegająca na „Zagospodarowaniu centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową”. Zadanie realizuje firma Skanska.
(2012-07-25)
W niedzielę, 22 lipca o godz. 14:00 w Łążynie odbędzie się Turniej Rekreacyjno-Sportowy Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi Gminy Lubawa. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w rzucie lotką, przeciąganiu liny, siłowaniu się na rękę czy piciu mleka przez słomkę na czas. Organizator Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie zaplanował także Turniej Piłki Nożnej oraz wiele innych atrakcji
(2012-07-19)