22 grudnia 2010 roku o godz. 9 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się III sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od zmiany porządku obrad poprzez dodanie pięciu dodatkowych uchwał oraz jednego podpunktu w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
(2010-12-30)
W poniedziałek, 6 grudnia odbyła się II sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Tomasza Gula nieobecnego na sesji inaugurującej nową kadencję. Następnie ślubowanie złożył Maciej Radtke i tym samym formalnie objął urząd burmistrza Lubawy.
(2010-12-08)
W dniu dzisiejszym w gminie miejskiej, odbyła się I sesja Rady Miasta Lubawa. Zgodnie z prawem została zwołana na wniosek poprzedniego przewodniczącego Rady Miasta Lubawa. W sesji brało udział 14 radnych, którzy odśpiewali Hymn Państwowy, a następnie każdy radny złożył uroczyste ślubowanie.
(2010-11-29)