Dziś o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się VI sesja Rady Miasta Lubawa. W zaproponowanym przez przewodniczącego Bolesława Zawadzkiego projekcie porządku obrad, zapytania i wolne wnioski zostały zaplanowane jako jeden z ostatnich punktów. Zawsze do tej pory radni i mieszkańcy Lubawy mogli zadawać pytania na początku sesji.
(2011-04-27)
27 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się VI sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-04-22)
V zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa już po raz kolejny rozpoczęła się od zmian w porządku obrad. W stosunku do projektu, porządek zatwierdzony przez Radę został uzupełniony o trzy nowe projekty uchwał, jeden projekt został wykreślony, a dwa zamienione miejscami. Wszystkie zmiany zaproponował przewodniczący Bolesław Zawadzki.
(2011-03-28)
W środę 23 marca br. o godzinie 9.00 w Sali Sesjyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się V Sesja Rady Miasta. .Po formalnościach związanych z porządkiem sesji rozpatrzono szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie, sprzedaży gruntów będących w wieczystym użytkowaniu miasta, wyasygnowaniu pieniędzy na zakup ciężkiego wozu bojowego dla strażaków oraz innych uchwał dotyczących funkcjonowania miasta.
(2011-03-23)
23 marca 2011 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się V sesja Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
(2011-03-22)
We wtorek, 1 marca 2011 roku o godz. 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja została zwołana bez dotrzymania określonego w Statucie Miasta siedmiodniowego terminu.
(2011-03-06)
W środę 1 marca br.o godzinie 11.30 w sali sesyjnej urzędu Miasta w Lubawie odbyła się Sesja Rady Miasta Lubawa. Obrady sesji trwały kilka godzin i dotyczyły ważnych spraw dotyczących naszego miasta. Więcej na temat sesji wkrótce
(2011-03-04)
We wtorek 1 marca 2011 roku o godz. 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbędzie się IV sesja VI kadencji Rady Miasta Lubawa. Projekt porządku obrad przewiduje:
(2011-02-28)
22 grudnia 2010 roku o godz. 9 - tej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, odbyła się III sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od zmiany porządku obrad poprzez dodanie pięciu dodatkowych uchwał oraz jednego podpunktu w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
(2010-12-30)
W poniedziałek, 6 grudnia odbyła się II sesja Rady Miasta Lubawa. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Tomasza Gula nieobecnego na sesji inaugurującej nową kadencję. Następnie ślubowanie złożył Maciej Radtke i tym samym formalnie objął urząd burmistrza Lubawy.
(2010-12-08)
W dniu dzisiejszym w gminie miejskiej, odbyła się I sesja Rady Miasta Lubawa. Zgodnie z prawem została zwołana na wniosek poprzedniego przewodniczącego Rady Miasta Lubawa. W sesji brało udział 14 radnych, którzy odśpiewali Hymn Państwowy, a następnie każdy radny złożył uroczyste ślubowanie.
(2010-11-29)