5 grudnia 2014 r. odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji zostały powołane stałe Komisje Rady. Radni ustalili zakres działania Komisji oraz dokonali wyboru ich składów osobowych i przewodniczących
(2014-12-10)
Sesja została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu na dzień 28 listopada 2014 roku. W głosowaniu tajnym radny Jan Sarnowski uzyskał 14 głosów i został przewodniczącym Rady Miasta Lubawa
(2014-11-28)
W piątek 31 października 2014 r. odbyła się XL – a zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Była to ostatnia sesja mijającej kadencji, miała uroczysty charakter i wyjątkowo radni obradowali w Kinie „Pokój”
(2014-11-04)
Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów na radnych Rady Miasta Lubawa. W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada br. o 15 mandatów będzie walczyć 39 kandydatów, których wystawiły 4 Komitety Wyborcze
(2014-10-18)
W dniu 17 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta Lubawa radni spotkali się na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku
(2014-09-20)
12 września br. w w kinie Pokój w Lubawie odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządu lokalnego, pracowników urzędu, pracowników biblioteki, kapłanów naszych parafii, projektantów i wykonawców kilku inwestycji. Uroczystość otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki
(2014-09-15)
XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa rozpoczęła się podziękowaniami, które Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Maciej Jasiński złożył burmistrzowi oraz radnym za dobrą współpracę oraz wsparcie finansowe przy zakupie samochodu operacyjnego do przewozu strażaków ratowników
(2014-06-30)
W dniu 30 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania z działalności jednostek samorządowych za rok 2013, które radni przyjęli jednogłośnie
(2014-05-03)
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta odczytał list pani Bernadety Hordejuk skierowany do radnych. We wstępie tego listu czytamy: W odpowiedzi na pomówienia Burmistrza Miasta Lubawa, absurdalne zarzuty skierowane w moją stronę, poza moimi plecami, uprzejmie proszę Szanowną Radę o zadanie swojemu Burmistrzowi pytania, które ja zadałam mu osobiście i nie otrzymałam odpowiedzi...
(2014-03-28)
29 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz Maciej Radtke dużo miejsca poświęcił spotkaniu, w którym brał udział na zaproszenie dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Andrzeja Zakrzewskiego
(2014-01-31)
W środę 18 grudnia odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Lubawa na 2014 r. Po odczytaniu opinii i stanowiska komisji rady, radni przyjęli uchwałę budżetową.
(2013-12-19)
27 listopada już po raz XXXI obradowali radni obecnej kadencji. Na sesję przybyli także uczniowie lubawskich szkół, którzy następnego dnia zostali zaprzysiężeni na radnych Młodzieżowej Rady Miasta.
(2013-12-02)
Po raz trzydziesty na sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa spotkali się radni obecnej kadencji podczas środowej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od wysłuchania sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami
(2013-10-14)
W czwartek 12 września na wniosek burmistrza Macieja Radtke została zwołana XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad sesji znalazły się uchwały dotyczące
(2013-09-16)
W środę 21 sierpnia 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
(2013-08-24)
Wczoraj w sali sesyjnej urzędu miasta odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
(2013-06-06)
W dniu 17 maja w sali sesyjnej odbyła się XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która została zwołana na wniosek burmistrza Lubawy
(2013-05-18)
Burmistrz Maciej Radtke poinformował o wspólnym posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia i Przedmiotowej Komisji Rady. Posiedzenie było poświęcone bieżącej analizie funkcjonowania lubawskiej przychodni pod kątem jakości świadczonych usług
(2013-04-18)
27 marca 2013 po godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności między sesjami burmistrz poinformował o zawiadomieniu organów ścigania w sprawie podejrzenia nienależytego wykorzystania wyposażenia zakupionego ze środków publicznych
(2013-04-02)
W środę 19 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której uchwalony został budżet Lubawy na 2013 rok. Jak zwykle na początku sesji burmistrz Maciej Radtke przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami
(2012-12-21)
W czwartek 22 listopada 2012 na wniosek burmistrza Lubawy została zwołana XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność dostosowania dokumentacji związanej z planowaną realizacją projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie – obszar rekreacyjny z komunikacją
(2012-11-23)