W dniu 25 stycznia br. odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Radni podjęli szereg uchwał m.in. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa do nowego ustroju szkolnego
(2017-01-30)
21 grudnia 2016 r., tj. w środę o godz. 9.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Ostatnią w tym roku sesję miała także Młodzieżowa Rada Miasta
(2016-12-27)
30 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Po przegłosowaniu porządku obrad sesji, burmistrz przedstawił informacje z działalności między sesjami
(2016-12-03)
Podczas XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa dnia 26 października 2016 r. radni przyznali wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Lubawa” Wyróżnienia zostały nadane Pani Emilii Wojtackiej oraz pośmiertnie dwóm osobom: Bernardowi Jackowi Standarze i Edwardowi Pokojskiemu
(2016-10-28)
W dniu wczorajszym tj. 26 października 2016 r. odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa złożonej przez właścicieli Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia” i „Bajkolandia” w Lubawie
(2016-10-27)
21 września odbyła się XXII sesja Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu informacji między sesjami radni radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2016 roku,
(2016-09-27)
Trzydzieści pięć minut trwała XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 30 czerwca br. w sesji uczestniczyło 13 radnych. Zmieniono uchwałę w sprawie wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Lubawy, zmieniono uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw i regulaminu korzystania z łazienek
(2016-07-04)
8 czerwca odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu między sesjami za okres od 28 kwietnia do 8 czerwca burmistrz poinformował między innymi o przekazaniu przez wojewodę w formie dotacji celowej kwoty 444.757 zł na żłobek miejski na 30 miejsc, który ma rozpocząć pracę jesienią br.
(2016-06-14)
28 kwietnia w sali sesyjnej urzędu odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na wstępie burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2016-05-04)
23 marca 2016 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o zwołaniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z kończącą się kadencją członków
(2016-03-29)
24 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w wieku 91. lat, Honorowego Obywatela Miasta Lubawa dr Jerzego Szewsa
(2016-02-27)
23 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa oraz II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa
(2015-12-28)
W dniu 26 listopada 2015 r., tj. czwartek, o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji udział brało 14 radnych
(2015-11-29)
28 października odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa w której uczestniczyło 12 radnych.Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2015-10-30)
W środę 30 września odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Maciej Radtke, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
(2015-10-03)
W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o powołaniu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lubawie Pani Magdaleny Pankowskiej
(2015-08-27)
13 maja 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok
(2015-05-17)
W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.
(2015-03-28)
25 lutego 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych
(2015-02-27)
28 stycznia 2015r. W środę o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się IV zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Pod nieobecność Burmistrza, sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami przekazał z-ca Stanisław Kieruzel.
(2015-01-31)
W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował radnych o zmianach w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie
(2014-12-28)