We wtorek, 31 stycznia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas sesji obecny był prezes firmy Szynaka Meble sp. z o.o. Jan Szynaka, która to otrzymała tytuł Lidera Polskiego Biznesu, prestiżową nagrodę przyznawaną przez BCC.
(2012-02-01)
29 grudnia br. odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Po sprawozdaniu z działalności Wójta pomiędzy sesjami, najlepsi sportowcy gminy i ich trenerzy otrzymali słowa podziękowania. Wójt Tomasz Ewertowski nagrodził trenerów i uczniów za osiągnięcia sportowe w 2011 roku.
(2011-12-30)
W poniedziałek, 28 listopada, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Lubawa złożonego w ramach programu Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, została podpisana umowa z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego na „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lubawa”. W ramach projektu o wartości 261 tys. 740 zł będą realizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz rozwijające zainteresowania. Zostaną także zakupione pomoce edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia zajęć
(2011-12-07)
W piątek, 2 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone certyfikaty I statuetki w ogólnopolskim konkursie Gmina Fair Play. Tomasz Ewertowski, wójt gminy Lubawa odebrał z rąk wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka certyfikat w kategorii gmina wiejska wielofunkcyjna. Galę poprowadził Jarosław Gugała.
(2011-12-06)
W środę, 30 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności wójta między sesjami wójt, komentując sprawę przyznania prestiżowej dla Gminy nagrody „Inwestor na medal” w tegorocznej edycji „Budowniczy Polskiego Sportu” stwierdził, że jest niestosowną rzeczą jeżeli sukces gminy podważany jest w lokalnych mediach przez pana Różańskiego, kierownika jednostki organizacyjnej miasta Lubawa
(2011-11-01)
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Lubawa dotyczący „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lubawa” realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
(2011-11-30)
Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu: „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. W ramach zadania zostało zamontowanych osiem publicznych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach w Rożentalu, Byszwałdzie i w Prątnicy oraz jeden infomat w Urzędzie Gminy Lubawa
(2011-11-23)
Gmina Lubawa została nagrodzona tytułem: „Inwestor na medal” i znalazła się w elitarnym gronie 16 gmin, wyróżnionych w tegorocznej jego edycji. Komisja weryfikacyjna konkursu Budowniczy Polskiego Sportu, doceniła gminne obiekty sportowe oraz całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.
(2011-11-17)
Gmina Lubawa została nagrodzona tytułem: „Inwestor na medal” i znalazła się w elitarnym gronie 16 gmin, wyróżnionych w tegorocznej jego edycji. Komisja weryfikacyjna konkursu Budowniczy Polskiego Sportu, doceniła gminne obiekty sportowe oraz całokształt działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
(2011-11-15)
W ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wójt gminy Tomasz Ewertowski podpisał umowę z marszałkiem województwa Jackiem Protasem na dofinansowanie zagospodarowania centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej.Gmina Lubawa otrzyma pomoc wynoszącą ponad 266 tys. zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji
(2011-11-07)
W piątek 29 października br. odbyła się sesja w której uczestniczyło 15 radnych. W sprawozdaniu z działalności między sesjami, wójt zapoznał radnych o przetargach dokonanych w okresie między sesjami m.in. zakończeniu inwestycji przebudowy i remontu chodników w miejscowościach: Pomierki, Omule, Wałdyki, Prątnica.
(2011-11-02)
W czwartek, 27 października odbył się odbiór techniczny inwestycji: przebudowa i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Zadanie realizowała firma MUSA z Targowiska Dolnego za kwotę 241 tys. 812, 23 zł.
(2011-10-31)
We wtorek, 25 października o godz. 10:00 na sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: informacja ODR o sytuacji w rolnictwie, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2011/2011, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy oraz opracowanie planów pracy Komisji Rady na 2012 rok.
(2011-10-25)
W piątek, 30 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się X-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Ma wstępie radni na prośbę wójta zdjęli z porządku obrad pkt.6 c w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie
(2011-10-03)
Trwa przebudowa drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykonuje przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.
(2011-09-20)
W dniu 15 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się wizyta studyjna dla 15 przedstawicieli sektora edukacji i władz samorządowych Tadżykistanu i Kazachstanu. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem alternatywnych modeli edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa.
(2011-09-16)
W czwartek, 15 września o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa Wójt weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami sektora edukacji oraz władz samorządowych Tadżykistanu i Kazachstanu. Celem wizyty jest zapoznanie gości z różnymi formami wychowania przedszkolnego w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych małych dzieci. Goście zapoznają się z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego w gminach wiejskich: w Rawie Mazowieckiej, Grudusku i w Lubawie.
(2011-09-15)
W mininy piątek, 9 września o godz. 10:00 odbyła się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad sesji wręczone zostały dyplomy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
(2011-09-13)
W piątek, 9 września o godz. 10:00 odbędzie się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad nastąpi: przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami oraz wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
(2011-09-03)
Została podpisana umowa na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-23)
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-08)