W ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wójt gminy Tomasz Ewertowski podpisał umowę z marszałkiem województwa Jackiem Protasem na dofinansowanie zagospodarowania centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej.Gmina Lubawa otrzyma pomoc wynoszącą ponad 266 tys. zł, co stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji
(2011-11-07)
W piątek 29 października br. odbyła się sesja w której uczestniczyło 15 radnych. W sprawozdaniu z działalności między sesjami, wójt zapoznał radnych o przetargach dokonanych w okresie między sesjami m.in. zakończeniu inwestycji przebudowy i remontu chodników w miejscowościach: Pomierki, Omule, Wałdyki, Prątnica.
(2011-11-02)
W czwartek, 27 października odbył się odbiór techniczny inwestycji: przebudowa i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Zadanie realizowała firma MUSA z Targowiska Dolnego za kwotę 241 tys. 812, 23 zł.
(2011-10-31)
We wtorek, 25 października o godz. 10:00 na sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: informacja ODR o sytuacji w rolnictwie, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2011/2011, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy oraz opracowanie planów pracy Komisji Rady na 2012 rok.
(2011-10-25)
W piątek, 30 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się X-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Ma wstępie radni na prośbę wójta zdjęli z porządku obrad pkt.6 c w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie
(2011-10-03)
Trwa przebudowa drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykonuje przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.
(2011-09-20)
W dniu 15 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się wizyta studyjna dla 15 przedstawicieli sektora edukacji i władz samorządowych Tadżykistanu i Kazachstanu. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem alternatywnych modeli edukacji przedszkolnej w gminie Lubawa.
(2011-09-16)
W czwartek, 15 września o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa Wójt weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami sektora edukacji oraz władz samorządowych Tadżykistanu i Kazachstanu. Celem wizyty jest zapoznanie gości z różnymi formami wychowania przedszkolnego w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych małych dzieci. Goście zapoznają się z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego w gminach wiejskich: w Rawie Mazowieckiej, Grudusku i w Lubawie.
(2011-09-15)
W mininy piątek, 9 września o godz. 10:00 odbyła się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad sesji wręczone zostały dyplomy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
(2011-09-13)
W piątek, 9 września o godz. 10:00 odbędzie się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad nastąpi: przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami oraz wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
(2011-09-03)
Została podpisana umowa na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-23)
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-08)
Została podpisana umowa z firmą Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski na budowę i modernizację systemu wodociągowego na terenie gminy Lubawa. Inwestycja zostanie dofinansowana w 50% w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
(2011-08-03)
W niedzielę, 31 lipca w Targowisku Dolnym (teren przy Hotelu i Restauracji Coprenicus) odbędzie się ogólnopolski „Festiwal Wieprzowiny”.Organizatorem imprezy jest Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza i Gmina Lubawa przy współudziale W-M ODR oraz Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody LUB-TUCZ. Festiwal finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
(2011-07-27)
22 lipca odbył się odbiór techniczny przebudowanej na odcinku ok. 1 km drogi gminnej w Targowisku. W odbiorze uczestniczyli: inwestor, wykonawca i nadzór budowlany. Był to kolejny etap modernizacji drogi gminnej w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko – Rakowice.W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.
(2011-07-25)
W komentarzach do relacji z VIII zwyczajnej sesja Rady Gminy Lubawa głos zabrał radny gminny Kazimierz Neumann oraz wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. Z uwagi na prośby internautów oraz na wagę tej dyskusji zdecydowaliśmy się opublikować obydwa komentarze również na stronie głównej naszego portalu. Zapraszamy do lektury
(2011-07-08)
W czwartek, 30 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
(2011-07-05)
W Gutowie został ogrodzony teren przy świetlicy wiejskiej oraz powstał nowy plac zabaw. Wyposażenie placu oraz elementy na ogrodzenie zostaną dofinansowane w kwocie 10.300 zł z funduszy unijnych - oś IV LEADER (PROW 2007-2013). Mieszkańcy zapewnili wkład własny w postaci pracy przy wykonaniu ogrodzenia oraz drewna przeznaczanego do budowy drewnianego ogrodzenia i ławek
(2011-07-04)
W Gutowie został ogrodzony teren przy świetlicy wiejskiej oraz powstał nowy plac zabaw. Wyposażenie placu oraz elementy na ogrodzenie zostaną dofinansowane w kwocie 10.300 zł z funduszy unijnych - oś IV LEADER (PROW 2007-2013). Mieszkańcy zapewnili wkład własny w postaci pracy przy wykonaniu ogrodzenia oraz drewna przeznaczanego do budowy drewnianego ogrodzenia i ławek.
(2011-06-28)
Ogłoszony został konkurs na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie
(2011-06-21)
Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.
(2011-06-15)