W sierpniu br. dobiega końca realizacja dwuletniego projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z 20 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego.
(2021-07-23)
We wtorek 13 lipca Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski uczestniczył w uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Iławie, podczas której wręczono dyplomy uznania najstarszym członkom stowarzyszenia.
(2021-07-15)
Powiat Iławski znalazł się w grupie samorządów, które w ramach pilotażowego programu „GovTech inno_LAB” pracować będą nad nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi i technologicznymi dla potrzeb administracji.
(2021-07-08)
„Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego” – to tytuł konferencji online, której inicjatorami byli powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wskazani przez Prezydentów Miast lub Starostów.
(2021-07-03)
Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zorganizowało uroczystość, podczas której podziękowano rodzinom zastępczym z naszego powiatu za ich pracę, wręczono okolicznościowe statuetki.
(2021-06-28)
Dom Pomocy Społecznej w Suszu i Dom Pomocy Społecznej w Lubawie otrzymały dotacje do współfinansowania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu w Suszu 38 859,10 zł Dofinansowanie projektu w Lubawie 41 157,08 zł
(2021-06-23)
Kochasz muzykę, śpiewanie sprawia Ci radość? A może chciałbyś/-abyś zacząć, a nie wiesz jak? To może być fajny początek muzycznej przygody – zapraszamy Cię na pierwsze wokalne warsztaty gospel dla dzieci i młodzieży, które będą również wspaniałą okazją do tego, by stanąć na scenie i wystąpić przed publicznością!
(2021-06-15)
Marek Kaucz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z Filią w Iławie, podsumowuje najtrudniejszy okres w pracy DPS-ów, przedstawia aktualną sytuację oraz zaprasza do rozmów osoby przewlekle somatycznie chore, potrzebujące całodobowej opieki i ich rodziny. Są bowiem wolne miejsca w DPS-ach.
(2021-06-12)
Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Iławski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 105 385, 98 zł na realizację III etapu inwestycji w Zespole Szkół w Lubawie. Zostanie ono przeznaczone m.in. na ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; przebudowany zostanie także system grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny
(2021-06-08)
Instalacje słoneczne o dużych rozmiarach wyrastają na terenie naszego kraju jak grzyby po deszczu. Ten segment fotowoltaiki, produkującej energię elektryczną nie na własne potrzeby, a przede wszystkim na sprzedaż, wyraźnie zaczyna wychodzić z cienia dominującego w ostatnich latach segmentu prosumenckiego. Farmy fotowoltaiczne to instalacje o mocy powyżej 500 kW, które buduje się na gruncie.
(2021-06-01)
Powiat Iławski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie, przy ul. Gdańskiej 25, 14-260 Lubawa. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(2021-05-28)
Produkcja biogazu umożliwia zagospodarowanie w ekologiczny i bezpieczny sposób bioodpadów (tzw. biomasy) oraz przetworzenie ich na energię elektryczną i ciepło. Elektrociepłownie na biogaz rolniczy stanowią dziś alternatywę dla paliw kopalnych (np. węgla), których spalanie w elektrociepłowniach czy gospodarstwach domowych powoduje ogromne zanieczyszczenia i tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne.
(2021-05-17)
Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski odbywać się będzie w formie elektronicznej, zgodnie z terminami podanymi do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.
(2021-05-13)
Od wtorku 11 maja br. Starostwo Powiatowe w Iławie przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko. W związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.
(2021-05-10)
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i nauki przy pomocy platformy edukacyjnej. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. W projekcie tym uczestniczyło trzech uczniów z kl. 3H (Technikum Rolnicze) Zespołu Szkół w Lubawie.
(2021-05-07)
Zdaniem ekspertów budowa drogi ekspresowej S5 przez teren powiatu iławskiego może być impulsem do napływu nowych inwestycji prywatnych. Tę szansę chce wykorzystać samorząd powiatu, który opracował koncepcję nowego instrumentu, wspierającego inwestorów i przedsiębiorców i zachęcającego do zainwestowania na terenie powiatu iławskiego.
(2021-05-05)
Potrzebujesz pomocy prawnika? Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Masz problemy rodzinne? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji ! Taka pomoc jest udzielana nieodpłatnie w Starostwie Powiatowym w Iławie i w punktach na terenie całego Powiatu Iławskiego.
(2021-04-23)
Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego. Aktywność ta jest wciąż niewystarczająca, co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych m.in. dotyczących wykorzystania zewnętrznych środków finansowych
(2021-04-20)
Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, szczególnie klientów Starostwa Powiatowego w Iławie, iż dobiegły końca prace nad projektem pn. ,,Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
(2021-04-09)
Pandemia Covid – 19 wprowadziła całkowite zmiany w funkcjonowaniu właściwie wszystkich sfer naszego życia. Jednym z bardzo szerokich obszarów działania, zapewnienia pomocy i wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie jest piecza zastępcza. W powiecie iławskim są 4 rodzinne domy dziecka oraz 103 rodziny zastępcze.
(2021-04-07)
Wiosna nadeszła! Podobnie jak w przyrodzie, także w nas budzą się siły życiowe i odradza nadzieja. Wielkanoc to szczególna okazja, aby życzyć mieszkańcom Powiatu Iławskiego udanego roku, tak wyczekiwanego powrotu do normalnego życia. Ale dziś przede wszystkim życzymy zdrowia. Wesołej i Błogosławionej Wielkanocy!
(2021-04-02)